CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Zintegrowany Kwalifikacji

ZSK, czyli Zintegrowany System Kwalifikacji, to rozwiązanie systemowe mające na celu podniesienie
poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji
w jednym rejestrze. Daje możliwość zdobywania kwalifikacji i potwierdzania kompetencji na polskim
i międzynarodowym rynku pracy. 

Zintegrowany Kwalifikacji

ZRK, czyli Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, to publiczna baza danych, do której wpisywane są wszystkie kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Z pełną listą kwalifikacji, ich charakterystyką oraz opisem wiedzy i umiejętności, jakie powinni posiadać kandydaci, którzy chcą potwierdzić posiadanie danej kwalifikacji, można zapoznać się pod adresem: www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl

kwadraty_13
kwadraty_1

Polska Kwalifikacji

PRK, czyli Polska Rama Kwalifikacji, to jedno z najważniejszych narzędzi ZSK, które opisuje hierarchię poziomów konkretnych kwalifikacji. Każda z kwalifikacji włączonych do ZSK ma przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu możliwe jest porównanie ich ze sobą oraz odniesienie do kwalifikacji funkcjonujących w innych krajach europejskich.

WYMIERNE KORZYŚCI DLA FIRM

Ułatwienie oceny kompetencji kandydatów i zmniejszenie ryzyka błędów rekrutacyjnych

Pomoc w zakresie doskonalenia systemu płacowego i doboru szkoleń dla pracowników

Zwiększenie konkurencyjności
firmy w postępowaniach przetargowych za granicą

Możliwość tworzenia nowych kwalifikacji, ściśle dostosowanych
do potrzeb pracodawcy

WYMIERNE KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Możliwość potwierdzenia wiedzy
i umiejętności nabytych w drodze samodzielnego uczenia się

Zwiększenie wiarygodności posiadanych certyfikatów,
co ułatwi znalezienie pracy

Wsparcie w planowaniu kariery
oraz zmianie zawodu
i przebranżowieniu

Możliwość przedstawienia
swoich kwalifikacji w sposób zrozumiały i czytelny także
dla firm z zagranicy

Nowe możliwości rozwoju zawodowego - era walidacji
Nowe możliwości rozwoju zawodowego - era walidacji
Kwalifikacje na wyciągnięcie ręki - portal ZSK
Kwalifikacje na wyciągnięcie ręki - portal ZSK
Kwalifikacje dla wymagających - animacja ZSK
Kwalifikacje dla wymagających - animacja ZSK
Sporządzanie, prezentowanie i interpretowanie analiz finansowych - kwalifikacja - ZSK
Sporządzanie, prezentowanie i interpretowanie analiz finansowych - kwalifikacja - ZSK
Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywieknia - kwalifikacja - ZSK
Przygotowanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywieknia - kwalifikacja - ZSK
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D - ZSK
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D - ZSK

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

październik 2018

filtruj wydarzenia

08pazCały dzieńKształcenie ustawiczne a Zintegrowany System Kwalifikacji

16pazCały dzieńWalidacja w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - od założeń do praktyki

23paz09:0016:00HR a Zintegrowany System Kwalifikacji

Close Menu
X
Skip to content